สร้างสมรรถภาพใหม่ด้วย Sky Fruit

                       

                             สร้างสมรรถภาพใหม่ด้วย Sky Fruit  ยา levitra หรือ viargra

คุณสมบัติ //
การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงของไหลเวียนของโลหิตที่ขึ้นกับการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบใน corpus cavernosum และเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดแดงฝอย ในระหว่างที่มีการกระตุ้นทางเพศมีการปล่อยไนตริกออกไซด์ออกจากปลายประสาทของ corpus cavernosum ซึ่งไปกระตุ้น
เอมไซด์ guanylate cylase มีผลไปเพิ่มระดับ cyclic guanosine monophoshate (cGMP) ใน
corpus cavernosum ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบมีผลทำให้เลือดไปที่อวัยวะเพศมากขึ้น
Vardenafil เป็นยา ยับยั้งเอนไซด์ PDE5 ซึ่งเป็นเอนไซด์ที่มีผลทำให้ cGMP ออกมาใน
corpus cavernosum ตัวยา vardenafil จึงไปเพิ่มฤทธิ์ที่มีผลต่อ Nitric oxide ที่ถูกปลดปล่อยจาก
corpus cavernosum ทันทีที่ได้รับการกระตุ้นทางเพศ
ดังนั้น เลวิตรา จึงเพิ่มปฎิกิริยาตอบสนองทางธรรมชาติต่อการกระตุ้นทางเพศ
ข้อบ่งใช้ :
รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย (อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งไม่นานพอที่
จะมีเพศสัมพันธ์จนเป็นที่พึงพอใจ)
ข้อแนะนำในการใช้
เลวิตรา สามารถใช้ได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการ ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนมีเพศ
สัมพันธ์ และต้องมีการช่วยกระตุ้นให้แข็งตัวให้ด้วย เลวิตรา ไม่ควรทานวันละ
หนึ่งครั้งคือให้ใช้ห่างกัน 24 ชั่วโมง ผลของเลวิตราเมื่อเทียบกับไวอกร้า
– เลวิตรา ออกฤทธิ์ภายใน 16 นาที เมื่อเทียบกับไวอกร้าซึ่งใช้เวลา 30-60 นาที
– เลวิตรา สามารถรับประทานพร้อมอาหารได้ ขณะที่ไวอกร้าต้องรับประทานในขณะที่ท่องว่างเท่านั้น
– เลวิตรา ไม่มีผลข้างเคียงต่อหัวใจหรือการมองเห็น ไวอกร้ามีผลต่อหัวใจและการมองเห็น
– เลวิตรา ผ่านการทดสอบทดลองในคลินิกมายาวนานกว่าไวอกร้า
– เลวิตรา ออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่า 6 ชั่วโมง
– แนะนำให้รับประทาน เลวิตรา ก่อนมีเพศสัมพันธ์ 25 – 45 นาที
– อาหารหรือแอลกอฮอร์ ไม่สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ เลวิตราดังนั้นการที่จะดื่มกินอุ่นเครื่อง
ก่อนมีเพศสัมพันธ์นั้นจึงไม่มีปัญหา
– เลวิตรา มีผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยมากเมื่อเทียบกับไวอกร้า
ข้อห้ามใช้ :
ในผู้ป่วยที่ไวต่อส่วนประกอบในยา (ทั้งตัวยาสำคัญและตัวยาส่วนประกอบอื่นๆ)
จากผลของการยับยั้ง PDE ต่อขบวนการ nitric oxide / cGMP ยากลุ้มที่ยับยั้งเอนไซด์ PDF5 อาจจะมีผลเสริมฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตของ nitrae ดังนั้นจึงห้ามใช้ยา เลวิตรา ร่วมกับ nitrae หรือ ยาที่ให้ nitric oxide.โดยทั่วไปห้ามใช้ยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายที่ไม่แนะนำให้มีกิจกรรมทางเพศ (เช่นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรง ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเค้นหัวใจ หรือหัวใจล้มเหลวรุนแรง (สมาคมแพทย์โรคหัวใจ นิวยอร์ค III หรือ IV) ห้ามใช้ยา เลวิตรา ร่วมกับยายับยั้งเอมไซด์ cytochrome P450 3A4 ที่มีความแรง (ritonavir,indinavir,ketoconazole และ itraconazole (ชนิดรับประทาน)) ในผู้ป่วยชายที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
อาการไม่พึงประสงค์:
ได้มีการใช้ เลวิตรา ในผู้ป่วยมากกว่า 3,750 คนที่อยู่ในโครงการวิจัยทั่วโลกโดยปกติผู้ป่วยทนต่อเลวิตรา ได้ดี อาการไม่พึงประสงค์ โดยปกติจะเป็นชั่วคราวและระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลางขนาดยาที่รับประทาน (ขนาดยาปกติที่แนะนำ) ขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำคือ 10 มก. ประมาณ 25 นาที ถึง 1 ชม. ก่อนการมีกิจกรรมทางเพศ ความถี่ของขนาดยาที่แนะนำสูงสุด คือ สามารถให้ เลวิตรา วันละ 1 ครั้ง รับประทาน
เลวิตรา พร้อมอาหาร หรือเวลาท้องว่าง เมื่อรับประทานยาแล้วยังคงต้องการการกระตุ้นทางเพศเพื่อการตอบสนองทางธรรมชาติการรักษา
ช่วงของขนาดยา :
ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลและการทนต่อยา ขนาดยาอาจเพิ่มขึ้นถึง 20 มก. หรือลดลงเหลือ 5 มก.ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือ 20 มก. วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 5 มก. เมื่อใช้ร่วมกับ erythromycin ซึ่งเป็นยายับยั้ง CYP3A4 และควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยายับยั้ง cytocrome P 450 (CYP) 3A4 ที่มีความแรง
เช่น ketoconazole,Itraconazole, indinavir และ ritonavir วิธีการให้ยา (โดยการรับประทาน)
คนสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) เนื่องจากการขจัด vardenafil ในผู้ป่วยสูงอายุลดลง ควรเริ่มต้วด้วยขนาดยา
5 มก. อาจเพิ่มขึ้นเป็น 10 และ 20 มก. ขึ้นอยู่กับการทนต่อยาและประสิทธิผล
เด็กและคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่แนะนำให้ใช้ยา เลวิตรา .
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ตับ ควรเริ่มต้นด้วยขนาดยา 5 มก. .ในผู้ป่วยทีมีความผิดปกติที่ตับอ่อน และ ปานกลาง (Child-Pugh A-B) ขนาดยาอาจเพิ่มเป็น 10 มก. และจนถึง 20 มก. ขึ้นอยู่กับการทนต่อยาและประสิทธิผล
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ไต ไม่จำเป็นต้องปรับขนาด ผู้ป่วยทีมีความผิดปกติที่ไตอย่างอ่อน
(CLcr>50-80 มล./นาที) และปานกลาง (CLcr>35-50 มล./นาที)ไม่ควรใช้ยา เลวิตรา เกิน 5 มก.
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับน้ำผลไม้คั้น erythromycin ซึ่งเป็นยายัยยั้งเอนไซด์ CYP3A4
คำเตือน :
1. ยานี้ไม่ใช่ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ.
2. ห้ามใช้ยานี้ที่เป็นโรคหัวใจทีใช้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มไนเตรด เพราะอาจถึงตายได้
3. ห้ามใช้ยานี้ในเด็ก สตรี และผู้ที่เป็นโรคตับ หรือโรคไต
4. ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง
5. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่นๆ
6. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ความผิดปกติทางสายตา ปวดกระดูก เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจ
เต้นผิดปกติ เหงื่อออกมาก เหนื่อย เป็นลม ให้รีบพบแพย์ทันที
ขอบคุณที่มาจาก skyfruit4u