ให้ร้านยาขาย Sildenafil Tadalafil Vardenafil

อย.ไฟเขียวให้ร้านขายยาขายยาปลุกเซ็กส์ตามใบสั่งแพทย์ หวังชายนกเขาไม่ขันเข้าถึงยาได้สะดวกขึ้น ลดความเสี่ยงซื้อยาปลอมมาใช้ หลังพบลักลอบขายยาผิดกฎหมายในเว็บไซต์อื้อ

วันที่ 16 ก.ย. นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย. ได้พิจารณาให้ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถจำหน่ายในร้านขายยาที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบขายยาผิดกฎหมายทั้งยาเถื่อนยาปลอมผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้ยาปลอมและช่วยเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยา โดยมีการประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เช่น ร้านขายยาที่จะจำหน่ายยาดังกล่าวได้ต้องมีเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมทำหน้าที่จ่ายตามใบสั่งยาของแพทย์และให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยการจะซื้อยาดังกล่าวจากร้านขายยาได้จะต้องนำใบสั่งแพทย์มาซื้อเท่านั้น

?ขณะนี้ผู้ที่มีปัญหาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดความไม่สะดวกในการรับยา พยายามไปหาซื้อยามา รับประทานเอง เป็นเหยื่อของการโฆษณาและการลักลอบจำหน่ายยาผิดกฎหมายทางเว็บไซต์ ทำให้ผู้บริโภคอาจจะได้รับยาปลอมหรือยาผิดกฎหมายได้ ซึ่งอาจไม่มีตัวยาอยู่หรือมีตัวยาน้อยหรือมากเกินไป มีสารอันตรายที่ปนเปื้อนจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ที่สำคัญผู้บริโภคไม่ได้รับการดูแลและการให้คำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์หรือเภสัชกร จนอาจได้รับอันตรายจากยานั้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือผู้ป่วยที่กินยาประเภท ไนเตรต(Nitrates) หากกินยากลุ่มนี้เข้าไปจะเสริมฤทธิ์ยา ทำให้ความดันเลือดลดต่ำลงจนเกิดอาการช็อคและเสียชีวิตได้? เลขาฯ อย.กล่าว

นพ.พิพัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปัจจุบัน อย. อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยา 3 ตัว คือ 1. ซิลเดนา-ฟิล (Sildenafil) โดยมีชื่อทางการค้าจำนวน 3 ยี่ห้อ คือ ไวอากร้า(Viagra), อีลอนซ่า(Elonza) และ โทนาฟิล(Tonafil) 2. ทาดาลาฟิล(Tadalafil) โดยมีชื่อทางการค้า คือ ซิอะลิส(Cialis) และ 3. วาเดนาฟิล(Vardenafil) โดยมีชื่อทางการค้า คือ เลวิตรา(Levitra) ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องมีใบสั่งแพทย์และจำกัดให้จำหน่ายเฉพาะในสถานพยาบาล เท่านั้น

เลขาฯ อย. กล่าวด้วยว่า ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาที่มีสรรพคุณใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชายที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ โดยมีการใช้ยาดังกล่าวมาเป็นเวลานานประมาณ 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ายาดังกล่าวมีความปลอดภัยในการใช้ยาในระดับที่น่าพอใจ

ทั้งนี้การเพิ่มการเข้าถึงยา กลุ่มดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเข้าถึงยา โดยมี ภสัชกรเข้ามามีบทบาทให้คำแนะนำเพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัย และเพื่อให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาไม่ต้องตกเป็นเหยื่อในการใช้ยาปลอมหรือยาผิดกฎหมายอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบเห็นเว็บไซต์ที่มีการโฆษณาขายยาดังกล่าว ขอให้โทรแจ้งสายด่วน อย.1556 เพื่อจะได้ติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

ขอบคุณที่มาจาก pharmacafe